ردیف

قرار داد / پروژه

پیمانکار / سرمایه گذار

شناسه اقتصادی پیمانکار

کارفرما

مبلغ قرارداد (ریال)

تاریخ عقد قرارداد

شماره قرار داد

نام فرد امضا کننده از طرف پیمانکار

شرح خدمات / روش سرمایه گذاری

روش انتخاب پیمانکار / سرمایه گذار

علت ترک تشریفات / توضیحات

1

اجاره ماشین آلات

ابراهیم مالداری

 

شهرداری منطقه 4

258,750,000

96/3/30

4/53204

ابراهیم مالداری

اجاره یک دستگاه تراکتور بیل لودری

پس از استعلام قرارداد منعقد گردید

با هماهنگی با شهرداری مرکز

2

اجاره ماشین آلات

حسین اسحاقی

 

شهرداری منطقه 4

374,400,000

95/12/28

4/217544

حسین اسحاقی

اجاره یک دستگاه کمپرسی خاور

پس از استعلام قرارداد منعقد گردید

با هماهنگی با شهرداری مرکز

3

اجاره ماشین آلات

مجید آذر سیک

 

شهرداری منطقه 4

374,400,000

95/12/28

4/217545

مجید آذر سیک

اجاره یک دستگاه کمپرسی خاور

پس از استعلام قرارداد منعقد گردید

با هماهنگی با شهرداری مرکز

4

اجاره ماشین آلات

رضا عابدی

 

شهرداری منطقه 4

374,400,000

95/12/28

4/217546

رضا عابدی

اجاره یک دستگاه کمپرسی خاور

پس از استعلام قرارداد منعقد گردید

با هماهنگی با شهرداری مرکز

5

اجاره ماشین آلات

رضا جعفری

 

شهرداری منطقه 4

374,400,000

95/12/28

4/217547

رضا جعفری

اجاره یک دستگاه کمپرسی خاور

پس از استعلام قرارداد منعقد گردید

با هماهنگی با شهرداری مرکز

6

اجاره ماشین آلات

عباس ره انجام

 

شهرداری منطقه 4

374,400,000

95/12/28

4/217549

عباس ره انجام

اجاره یک دستگاه کمپرسی خاور

پس از استعلام قرارداد منعقد گردید

با هماهنگی با شهرداری مرکز

7

اجاره ماشین آلات

اکبر عظیمی

 

شهرداری منطقه 4

589,800,000

95/12/28

4/217551

اکبر عظیمی

اجاره یک دستگاه کمپرسی خاور

پس از استعلام قرارداد منعقد گردید

با هماهنگی با شهرداری مرکز

8

اجاره ماشین آلات

محمدرضا حاج ملک

 

شهرداری منطقه 4

589,800,000

95/12/28

4/217553

محمدرضا حاج ملک

اجاره یک دستگاه کامیون کمپرسی تک

پس از استعلام قرارداد منعقد گردید

با هماهنگی با شهرداری مرکز

9

اجاره ماشین آلات

عباس صادقی

 

شهرداری منطقه 4

589,800,000

95/12/28

4/217555

عباس صادقی

اجاره یک دستگاه کامیون کمپرسی تک

پس از استعلام قرارداد منعقد گردید

با هماهنگی با شهرداری مرکز

10

اجاره ماشین آلات

محمد نصیری

 

شهرداری منطقه 4

589,800,000

95/12/28

4/217556

محمد نصیری

اجاره یک دستگاه کامیون کمپرسی تک

پس از استعلام قرارداد منعقد گردید

با هماهنگی با شهرداری مرکز

11

اجاره ماشین آلات

سید حسین حسینی

 

شهرداری منطقه 4

38,114,000

96/11/18

4/195517

سید حسین حسینی

اجاره یک دستگاه کامیون کمپرسی تک

پس از استعلام قرارداد منعقد گردید

با هماهنگی با شهرداری مرکز

12

اجاره ماشین آلات

محمود صادق خانی

 

شهرداری منطقه 4

342,000,000

95/12/28

4/217554

محمود صادق خانی

اجاره یک دستگاه جرثقیل

پس از استعلام قرارداد منعقد گردید

با هماهنگی با شهرداری مرکز

13

اجاره ماشین آلات

وحید علیمرادی

 

شهرداری منطقه 4

1,023,975,000

95/12/28

4/217543

وحید علیمرادی

اجاره یک دستگاه تانکر آب رسان

پس از استعلام قرارداد منعقد گردید

با هماهنگی با شهرداری مرکز

14

اجاره ماشین آلات

احد علیمرادی

 

شهرداری منطقه 4

893,295,000

95/12/28

4/217548

احد علیمرادی

اجاره یک دستگاه تانکر آب رسان

پس از استعلام قرارداد منعقد گردید

با هماهنگی با شهرداری مرکز

15

اجاره ماشین آلات

علیرضا نقوی

 

شهرداری منطقه 4

533,250,000

95/12/28

4/217552

علیرضا نقوی

اجاره یک دستگاه تانکر آب رسان

پس از استعلام قرارداد منعقد گردید

با هماهنگی با شهرداری مرکز

16

اجاره ماشین آلات

محمد ابراهیمی

 

شهرداری منطقه 4

738,000,000

95/12/28

4/217542

محمد ابراهیمی

اجاره یک دستگاه بیل بکهو

پس از استعلام قرارداد منعقد گردید

با هماهنگی با شهرداری مرکز

17

اجاره ماشین آلات

مهدی حاج ملک

 

شهرداری منطقه 4

345,000,000

95/12/28

4/220519

مهدی حاج ملک

اجاره یک دستگاه تراکتور بیل لودری

پس از استعلام قرارداد منعقد گردید

با هماهنگی با شهرداری مرکز

18

اجاره ماشین آلات

رسول جهانداری

 

شهرداری منطقه 4

348,480,000

95/12/28

4/217530

رسول جهانداری

اجاره یک دستگاه وانت نیسان

پس از استعلام قرارداد منعقد گردید

با هماهنگی با شهرداری مرکز

19

جمع آوری و دفن زباله

سازمان مدیریت پسماند

 

شهرداری منطقه 4

7,000,000,000

95/12/28

4/220455

اسماعیل جهانشاهی

مدیریت و نظارت بر دفن زباله های منظقه 4

توافقنامه داخلی منعقذ گردید

 

20

تامین ماشین آلات

سازمان مدیریت پسماند

 

شهرداری منطقه 4

8,500,000,000

95/12/28

4/220471

اسماعیل جهانشاهی

تامین ماشین آلات سنگین و نیمه سنگین

توافقنامه داخلی منعقذ گردید

 

21

جلوگیری از ساخت و ساز خلاف

سازمان همیاری شهرداری ها

 

شهرداری منطقه 4

40,700,000,000

96/4/31

4/71063

یدالله عرب نژاد

جلوگیری از ساخت و ساز خلاف در سطح منطقه 4

توافقنامه

طبق نامه شماره 77664 عمل شد

22

نگهداری فضای سبز

شرکت سالم شهر

 

شهرداری منطقه 4

6,114,000,000

96/8/29

4/145496

یدالله علیزاده

نگهداری پارک ها و فضای سبز منطقه 4

توافقنامه

طبق نامه شماره 121486 عمل شد

23

حفر چاه جذبی

علی اصغر ایرانمنش

 

شهرداری منطقه 4

499,800,000

96/11/5

4/187217

علی اصغر ایرانمنش

حفر چاه های جذبی سطح منطقه 4

پس از استعلام قرارداد منعقد گردید

 

24

پشتیبانی شبکه

سازمان آمار و فن آوری اطلاعات

 

شهرداری منطقه 4

1,500,000,000

95/12/28

4/217541

مرتضی عرب نژاد

پشتیبانی شبکه سخت افزار و نرم افزار

توافقنامه داخلی

 

25

تنظیف

شرکت بزم آرا نیکان

 

شهرداری منطقه 4

67,283,213,355

96/3/30

4/53189

سید محمد سعید طباطبایی

تنظیف و رفت و روب معابر و جمع آوری نخاله های ساختمانی

توافقنامه

طبق نامه شماره 51471 عمل شد

26

تامین مصالح سنگ شکن

رضا کریمی

 

سازمان عمران شهرداری کرمان

2,188,800,000

96/1/10

 

رضا کریمی

تامین مصالح سنگ شکن

کمیسیون معاملات سازمان عمران شهرداری

 

27

استخراج و حمل مصالح

شرکت سالم شهر

411318998467

سازمان عمران شهرداری کرمان

17,500,000,000

95/12/28

 

یدالله علیزاده

استخراج و حمل مصالح

ماده 31 قانون معاملات شهرداری

 

28

جدولگذاری

بنیاد تعاون زندانیان کشور

411315761714

سازمان عمران شهرداری کرمان

3,300,000,000

96/12/6

 

محمد آذرنگ

جدولگذاری

ماده 31 قانون معاملات شهرداری

 

29

اجاره ماشین آلات

دال تیتان

4114398848

سازمان عمران شهرداری کرمان

1,764,000,000

96/6/27

 

مسعود پور چراغی

اجاره بیل مکانیکی

کمیسیون معاملات سازمان عمران شهرداری

 

30

پروژه واقع در بلوار معلم بلوار معلم

سید محسن نعمت الله زاده

 

شهرداری منطقه 2

5,000,000,000

96/12/21

96/2/218942

سید محسن نعمت الله زاده

احداث و بهسازی پروژه واقع در بلوار معلم و کوثر

طی مجوز شماره 96/12/8 - 2778 شورای محترم شهر کرمان

 

31

احداث بوستان رز

رسول گنجی صفار

 

شهرداری منطقه 2

5,000,000,000

96/12/21

96/2/218944

رسول گنجی صفار

اجرای عملیات پروژه احداث بوستان رز واقع در بلوار حجاج

طی مجوز شماره 96/12/8 - 2778 شورای محترم شهر کرمان

 

32

تنظیف

شرکت صحت رفسنجان

411148355373

شهرداری منطقه 2

46,525,534,456

96/6/1

96/2/92473

اصغر چاهخویی نژاد

جمع آوری و حمل زباله و رفت و روب معابر شهری منطقه 2

به استناد صورتجلسه هیات عالی معاملات شهرداری به شماره 83095 - 96/5/18

 

33

پیاده روی خیابان بهمنیار

امین ناظمی

 

شهرداری منطقه 2

5,000,000,000

96/12/21

96/2/218943

امین ناظمی

احداث و بهسازی پروژه پیاده رو سازی خیابان بهمنیار

طی مجوز شماره 96/12/8 - 2778 شورای محترم شهر کرمان

 

34

احداث بوستان رادیو

شرکت پرکوک سازان کویر

 

شهرداری منطقه 2

5,000,000,000

96/12/28

96/2/225696

محسن بلوچ زاده و میثم تهامی پور

احداث و بهسازی بوستان رادیو

طی مجوز شماره 96/12/8 - 2778 شورای محترم شهر کرمان

 

35

نگهداری فضای سبز

شرکت آبندان گواشیر

411149848857

شهرداری منطقه 2

21,385,740,327

96/5/1

96/2/71103

سمیه ضیا شهابی

نگهداری پارک ها و فضای سبز منطقه 2

به استناد صورتجلسه هیات عالی معاملات شهرداری به شماره 65278 - 96/4/21

 

36

نگهداری فضای سبز

شرکت سالم شهر

411318998467

شهرداری منطقه 2

2,706,530,914

96/9/2

96/2/147263

یدالله علیزاده

نگهداری پارک ها و فضای سبز منطقه 2

به استناد بند 1 ماده 31 قانون معاملات شهرداری و صورت جلسه هیات عالی معاملات شهرداری به شماره 144080 - 98/8/25

 

37

کنترل و نظارت

سازمان همیاری شهرداری ها

411363366567

شهرداری منطقه 2

45,846,405,540

96/4/1

96/2/54005

یدالله عرب نژاد

انجام عملیات سد معبر و کنترل و نظارت بر ساخت و سازها و لکه گیری و آسفالت معابر و زیبا سازی و ...

به استناد بند 1 ماده 31 قانون معاملات شهرداری و حسب دستور در هامش نامه شماره 96/2/24 - 96/2/49214

 

38

تنظیف

شرکت کار و ابتکار نقش جهان

411176781718

شهرداری منطقه 2

40,540,359,341

96/3/29

96/2/51848

رامین مصدق

جمع آوری و حمل زباله و رفت و روب معابر شهری ناحیه 3 منطقه 2

تمدید قرارداد با توجه به نامه شماره 51471 - 96/3/28 معاون خدمات شهری و بر اساس بند الف ماده 4 قرارداد

 

39

تنظیف

شرکت کار و ابتکار نقش جهان

411176781718

شهرداری منطقه 2

56,396,910,944

96/3/29

96/2/51846

رامین مصدق

جمع آوری و حمل زباله و رفت و روب معابر شهری ناحیه 3 منطقه 2

تمدید قرارداد با توجه به نامه شماره 51471 - 96/3/28 معاون خدمات شهری و بر اساس بند الف ماده 4 قرارداد

 

40

بهسازی پیاده رو بلوار ابولفضل

شهرنگاران مانا

411495799986

شهرداری منطقه 3

3,000,000,000

96/6/22

105359

حسام منتظری دشت خاکی

بهسازی پیاده رو بلوار ابولفضل

ترک تشریفات

 

41

زیباسازی پل دانش ایثار

ساباط گستر جنوب شرق

411149614448

شهرداری منطقه 3

2,217,200,000

96/4/19

64167

محمد مهدی اسفندیارپور

زیباسازی پل ایثار پارک بهار

ترک تشریفات

 

42

بهسازی پارک شهید باهنر

رایکا ابنیه کویر

411493413985

شهرداری منطقه 3

5,000,000,000

96/4/20

64433

مجتبی شجاعی

زیرسازی پارکینگ و بهسازی ورودی پارک شهید باهنر

ترک تشریفات

 

43

تنظیف

پرستوی جنوب شرق

411149797468

شهرداری منطقه 3

44,448,478,610

96/4/1

53915

حسین اسلامی

جمع آوری و حمل زباله و رفت و روب معابر شهری ناحیه 1 منطقه 3

مناقصه - تمدید قرارداد

 

44

تنظیف

پرستوی جنوب شرق

411149797468

شهرداری منطقه 3

51,822,272,526

96/4/1

55812

حسین اسلامی

جمع آوری و حمل زباله و رفت و روب معابر شهری ناحیه 2 منطقه 3

مناقصه - تمدید قرارداد

 

45

تنظیف

پرستوی جنوب شرق

411149797468

شهرداری منطقه 3

40,016,477,431

96/4/1

55813

حسین اسلامی

جمع آوری و حمل زباله و رفت و روب معابر شهری ناحیه 3 منطقه 3

مناقصه - تمدید قرارداد

 

46

نگهداری فضای سبز

اندیشه گران حیات سبز

411416588697

شهرداری منطقه 3

2,200,000,000

96/2/31

33721

ابراهیم رحیمی

نگهداری پارک ها و فضای سبز ناحیه 1 منطقه 3

ترک تشریفات

 

47

نگهداری فضای سبز

سالم شهر

3091073051

شهرداری منطقه 3

2,800,000,000

96/4/1

52538

یدالله علیزاده

نگهداری پارک ها و فضای سبز ناحیه 1 منطقه 3

ترک تشریفات

 

48

نگهداری فضای سبز

مرجع رفسنجان

411344953747

شهرداری منطقه 3

9,249,656,656

96/6/1

92850

امیر سلطانی صالح آباد

نگهداری پارک ها و فضای سبز ناحیه 1 منطقه 3

مناقصه

 

49

نگهداری فضای سبز

پدیدار رویاس

411491866575

شهرداری منطقه 3

11,955,239,998

96/6/1

91301

اسماعیل رودینی

نگهداری پارک ها و فضای سبز ناحیه 2 منطقه 3

مناقصه

 

50

نگهداری فضای سبز

سامان راه کویر

41355411691

شهرداری منطقه 3

10,419,989,000

96/6/1

91304

محمد اسماعیل خانوکی

نگهداری پارک ها و فضای سبز ناحیه 3 منطقه 3

مناقصه

 

51

تامین نیروی خدماتی

سازمان همیاری شهرداری ها

41136336567

شهرداری منطقه 3

36,000,000,000

96/4/1

53911

یدالله عرب نژاد

تامین نیروی خدماتی برای شهرداری منطقه 3

ترک تشریفات

 

52

جدولگذاری

عمارت سازان کویر کرمان

411378553388

شهرداری منطقه 3

5,000,000,000

96/12/20

218080

محمود غیاثی

جدولگذاری بوستان باهنر

ترک تشریفات

 

53

جمع آوری نخاله

شرکت سالم شهر

411318998467

سازمان پسماند

10,000,000,000

95/12/28

13581

یدالله علیزاده

جمع آوری خاک و نخاله های ساختمانی و عمرانی

   

54

نگهداری تابلوهای ترافیکی

سازمان همیاری شهرداری ها

411363366567

سازمان حمل و نقل و ترافیک

5,500,000,000

96/3/1

 

یدالله عرب نژاد

نگهداری تابلوها و علائم افقی و عمودی ترافیکی و چراغهای راهنمایی و خط کشی معابر

با مجوز هیات مدیره سازمان حمل و نقل و ترافیک و با استناد به بند 1 ماده 31 قانون معاملات شهرداری

 

55

جدولگذاری

مهندسان سازه گستر باهر

10630169743

شهرداری کرمان

5.000.000.000

28/5/96

89517

افسانه ایرانمنش

عملیات جدولگذاری بلوار پزشک

ترک تشریفات مناقصه

بنا بر گزارش توجیهی معاونت مربوطه

56

جدولگذاری

نیارش آرمان سازه

10320595130

شهرداری کرمان

2.700.000.000

35165

165378

داوود خزائی

جدولگذاری آب و خاک

ترک تشریفات مناقصه

بنا بر گزارش توجیهی معاونت مربوطه

57

طرح جامع

مهندسین مشاور مزرا

10860569343

شهرداری کرمان

2.300.000.000

20/7/96

122104

عباس مسعودی

طرح جامع سه بعدی طراحی شهری د محدوده گلبازخان و میدان ارگ و خیابانهای شریعتی شهید تجلی و قدس و فلسطین

ترک تشریفات مناقصه

بنا بر گزارش توجیهی معاونت مربوطه

58

زیر سازی و آسفالت

کرمان ریسه

10630116577

شهرداری کرمان

13.000.000.000

35191

94757

مسعود شادمانی ماهانی

زیرسازی و آسفالت بلوار پزشک و خیابانهای منتهی به آن

ترک تشریفات مناقصه با مجوز شورای شهر

بنا بر گزارش توجیهی معاونت مربوطه

59

زیر سازی و آسفالت

شرکت 115

1063001356

شهرداری کرمان

13.000.000.000

35101

93158

مسعود ضرابی –بهزاد ضرابی

عملیات زیرسازی

ترک تشریفات مناقصه با مجوز شورای شهر

بنا بر گزارش توجیهی معاونت مربوطه

60

احداث پارک

شرکت ساراب کارمانیا

10630186809

شهرداری کرمان

13.000.000.000

26/5/96

88718

رسول شجاعی

عملیات احداث پارک نهج البلاغه

ترک تشریفات مناقصه با مجوز شورای شهر

بنا بر گزارش توجیهی معاونت مربوطه

61

خرید رنگ ترافیکی

شرکت تعاونی جنبش اشتهاد

-----

شهرداری کرمان

2.706.180.000

27/1/96

108171

سید نورالدین و نویداحمدی نصر آبادی

خرید رنگ ترافیکی

مناقصه-صورتجلسه هیات عالی معاملات

-----

62

خرید علائم ترافیکی

شرکت طلوع پرتو پاینده

-----

شهرداری کرمان

2.991.000.000

27/6/96

108170

مسعود علی نقی زاده کوهبنانی

خرید علائم ترافیکی

مناقصه-صورتجلسه هیات عالی معاملات

-----

63

خرید آهن آلات جهت

شرکت طلوع پرتو پاینده

-----

شهرداری کرمان

5.074.800.000

27/6/96

108172

مسعود علی نقی زاده کوهبنانی

خرید آهن آلات جهت

مناقصه-صورتجلسه هیات عالی معاملات

-----

64

بیمه کارکنان شهرداری

بیمه سامان

 

شهرداری کرمان

1.105.121.876

35316

134203

مرتضی پیروز فر

بیمه کارکنان شهرداری

مناقصه-صورتجلسه هیات عالی معاملات

-----

65

بیمه کارکنان شهرداری

بیمه سامان

 

شهرداری کرمان

1.948.500.000

35316

134202

مرتضی پیروز فر

بیمه مسئولیت مدنی جامع شهرداری کرمان بدون قید و شرط و عنوان خاص در قبال شخص ثالث

مناقصه-صورتجلسه هیات عالی معاملات

-----

66

بیمه کارکنان شهرداری

بیمه سامان

 

شهرداری کرمان

53.784.000.000

35316

134201

مرتضی پیروز فر

بیمه تکمیلی پرسنل شهرداری (مرکز-مناطق-سازمانهای وابسته

مناقصه-صورتجلسه هیات عالی معاملات

-----

67

احداث پارک

آب بندان گواشیر

10630139452

شهرداری کرمان

5.000.000.000

26/6/96

107027

سمیه ضیاء شهابی

اجرای پارک خیابان شیخ احمد کافی ویژه بانوان

ترک تشریفات مناقصه

بنا بر گزارش توجیهی معاونت مربوطه

68

تعمیر و نگهداری تاسیسات شهری

سالم شهر

10630133837

شهرداری کرمان

8.179.380.000

31/3/96

53870

یدا… علیزاده

عملیات تعمیر و نگهداری تاسیسات شهری و فضاهای سبز

بند 1 ماده 31 قانون معاملات شهرداری

-----

69

عملیات عمرانی

سالم شهر

10630133837

شهرداری کرمان

12.110.456.795

31/3/96

53869

یدا… علیزاده

عملیات امور عمرانی

بند 1 ماده 31 قانون معاملات شهرداری

-----

70

امور مربوط به جمع آوری

سالم شهر

10630133837

شهرداری کرمان

4.890.105.138

28/12/95

220001

یدا… علیزاده

امور مربوط به جمع آوری

بند 1 ماده 31 قانون معاملات شهرداری

-----

71

نگهداری فضای سبز

سالم شهر

10630133837

شهرداری کرمان

10.173.263.760

28/12/95

220002

یدا… علیزاده

نگهداری در ختان

بند 1 ماده 31 قانون معاملات شهرداری

-----

72

نظارت بر تابلوهای تبلیغاتی شهر

سالم شهر

10630133837

شهرداری کرمان

4.869.849.600

28/12/95

220003

یدا… علیزاده

نظارت بررعایت اجرای مفاد قراردادهای منعقد شده پرتابلها و بیلبوردهای سطح شهر و ابلاغ اخطاریه ها به صاحبان تابلوهای غیر استاندارد و بدون مجوز و نیز گشت زنی در سطح شهر جهت کارشناسی نظارت بر تابلوهای منصوب

بند 1 ماده 31 قانون معاملات شهرداری

-----

73

نگهداری فضای سبز

سالم شهر

10630133837

شهرداری کرمان

1.833.445.620

28/12/95

220395

یدا… علیزاده

نگهداری فضای سبز پارک ریحانه و عفاف

بند 1 ماده 31 قانون معاملات شهرداری

-----

74

عملیات عمرانی

سالم شهر

10630133837

شهرداری کرمان

7.000.000.000

13/4/96

60202

یدا… علیزاده

ساخت و ساز تالار شهرداری

بند 1 ماده 31 قانون معاملات شهرداری

-----

75

بهسازی بافت قدیم شهر

سازمان همیاری

6567-6336-4113

شهرداری کرمان

3.425.000.000

23/3/96

48797

یدا… عرب نژاد

اجرای عملیات بهسازی بافت قدیم

ترک تشریفات مناقصه- اعتارات استانی

بنا بر گزارش توجیهی معاونت مربوطه

76

احداث مجتمع مسکونی گلستان

آقای سید مجید دستیار

_

_

20,000,000,000

31293

355

 

قرارداد سرمایه گذاری از نوع مشارکت مدنی

آگهی فرا خوان عمومی

 

77

احداث پایانه مسافربری آدینه

آقای آدینه زاده

_

_

200,000,000,000

31178

31507

 

قرارداد سرمایه گذاری از نوع مشارکت مدنی

آگهی فرا خوان عمومی

 

78

احداث پارکینگ فتحعلیشاهی

آقای عیداله طاهری

_

_

120,000,000,000

31908

22400

 

قرارداد سرمایه گذاری از نوع مشارکت مدنی

آگهی فرا خوان عمومی

 

79

احداث سه دستگاه پل عابر پیاده

کانون تبلیغاتی آوین والا شرق

_

_

1,000,000,000

15/12/87

36223

 

قرارداد سرمایه گذاری از نوع B.O.T

آگهی فرا خوان عمومی

 

80

احداث 6 دستگاه پل عابر پیاده

شرکت هنرمند

_

_

4,200,000,000

29/2/89

356/ب

 

قرارداد سرمایه گذاری از نوع B.O.T

آگهی فرا خوان عمومی

 

81

احداث 18 دستگاه پل عابر پیاده

شرکت آراد برتر

_

_

20,000,000,000

27/3/89

506/ب

 

قرارداد سرمایه گذاری از نوع B.O.T

آگهی فرا خوان عمومی

 

82

احداث 3 دستگاه پل عابر پیاده

شرکت بیمه رازی

_

_

3,000,000,000

24/5/89

917/ب

 

قرارداد سرمایه گذاری از نوع B.O.T

آگهی فرا خوان عمومی

 

83

احداث 6 دستگاه پل عابر پیاده

شرکت آپاما

_

_

4,000,000,000

24/5/89

918/ب

 

قرارداد سرمایه گذاری از نوع B.O.T

آگهی فرا خوان عمومی

 

84

احداث زمین ورزشی مینی فوتبال و تنیس محله بلوار 22 بهمن

آقای حاج ملک

_

_

1,200,000,000

14/6/89

1052/ب

 

قرارداد سرمایه گذاری از نوع B.O.T

آگهی فرا خوان عمومی

 

85

احداث برج ترن هوایی جنگل قائم

آقای منفرد

_

_

10,000,000,000

32727

1226/ب

 

قرارداد سرمایه گذاری از نوع B.O.T

آگهی فرا خوان عمومی

فسخ قرارداد

86

احداث مجتمع ساروج (گود خشت مال‌ها)

شرکت صاروج پارس

_

_

3,000,000,000,000

25/10/89

32877

 

قرارداد سرمایه گذاری از نوع مشارکت مدنی

آگهی فرا خوان عمومی

 

87

احداث تابلوهای الکترونیکی و تلویزیون شهری 1

کانون تبلیغاتی افق

_

_

600,000,000

32854

2362/ب

 

قرارداد سرمایه گذاری از نوع B.O.T

آگهی فرا خوان عمومی

 

88

احداث تابلوهای الکترونیکی و تلویزیون شهری 1

کانون تبلیغاتی آبگینه

_

_

600,000,000

32732

2321/ب

 

قرارداد سرمایه گذاری از نوع B.O.T

آگهی فرا خوان عمومی

 

89

احداث تابلوهای الکترونیکی و تلویزیون شهری 1

کانون تبلیغاتی سروش

_

_

600,000,000

26/12/89

2436/ب

 

قرارداد سرمایه گذاری از نوع B.O.T

آگهی فرا خوان عمومی

 

90

احداث پل عابر پیاده (2 دستگاه پل )

آقای امیری کمال آبادی

_

_

2,800,000,000

24/12/89

2473/ب

 

قرارداد سرمایه گذاری از نوع B.O.T

آگهی فرا خوان عمومی

 

91

احداث پل عابر پیاده ( یک دستگاه پل )

آقای نصیری پور

_

_

1,000,000,000

30/3/90

714/ب

 

قرارداد سرمایه گذاری از نوع B.O.T

آگهی فرا خوان عمومی

 

92

احداث مجموعه تجاری، اداری و پارکینگ وکیل

آقای عبداله طاهری

_

_

750,000,000,000

32877

11044

 

قرارداد سرمایه گذاری از نوع مشارکت مدنی

آگهی فرا خوان عمومی

 

93

احداث پل عابر پیاده ( یک دستگاه پل )

مهدیه صاحب الزمان

_

_

1,000,000,000

27/4/90

870/ب

 

قرارداد سرمایه گذاری از نوع B.O.T

آگهی فرا خوان عمومی

 

94

احداث پل عابر پیاده (3 دستگاه پل )

آقای اسدی زیدآبادی

_

_

3,000,000,000

33125

1884/ب

 

قرارداد سرمایه گذاری از نوع B.O.T

آگهی فرا خوان عمومی

 

95

احداث احداث مجتمع تجاری شهید باهنر (آفتاب )

آقای نادر جهانگیری

_

_

40,000,000,000

13/12/90

49360

 

قرارداد سرمایه گذاری از نوع مشارکت مدنی

آگهی فرا خوان عمومی

 

96

احداث پارکینگ کوچه 12 شریعتی

آقای رساء ایزدی

_

_

52,000,000,000

18/3/91

621/ب

 

قرارداد سرمایه گذاری از نوع مشارکت مدنی

آگهی فرا خوان عمومی

 

97

راه اندازی دوچرخه شهری (فسخ قرارداد )

شرکت ایمن سازان رسالت

_

_

2,000,000,000

22/7/91

1231/ب

 

قرارداد سرمایه گذاری از نوع B.O.T

آگهی فرا خوان عمومی

فسخ قرارداد

98

احداث سامانه هوشمند پارکومتر (پیگیری حقوقی )

شرکت ایمن پارک

_

_

6,500,000,000

22/7/90

1492/ب

 

قرارداد سرمایه گذاری از نوع B.O.T

آگهی فرا خوان عمومی

(پیگیری حقوقی

99

احداث مجتمع چند منظوره بهار رضوی

مؤسسه عسکریه

_

_

2,110,000,000,000

33249

88644

 

قرارداد سرمایه گذاری از نوع مشارکت مدنی

آگهی فرا خوان عمومی

 

100

احداث تله کابین درکوههای مسجد صاحب الزمان

مؤسسه عسکریه

_

_

150,000,000,000

33249

88647

 

قرارداد سرمایه گذاری از نوع B.O.T

آگهی فرا خوان عمومی

 

101

احداث پارکینگ بلوار شهید عباسپور

آقای عباس ملایی

_

_

600,000,000,000

14/4/91

818/ب

 

قرارداد سرمایه گذاری از نوع مشارکت مدنی

آگهی فرا خوان عمومی

 

102

احداث پل عابر پیاده (2پدستگاه پل )

آقای اسماعیلی رنجبر

_

_

3,000,000,000

33431

2317/ب

 

قرارداد سرمایه گذاری از نوع B.O.T

آگهی فرا خوان عمومی

 

103

احداث مجتمع تجاری و اداری بلوار حمزه

آقای سید مجید دستیار

_

_

65,000,000,000

20/1/91

1442

 

قرارداد سرمایه گذاری از نوع مشارکت مدنی

آگهی فرا خوان عمومی

 

104

احداث سالن شهر بازی مسقف پارک مادر

آقای عبد اله طاهری

_

_

50,000,000,000

21/1/92

13113

 

قرارداد سرمایه گذاری از نوع B.O.T

آگهی فرا خوان عمومی

 

105

احداث پارکینگ جنب مسجد الرسول

آقای افلاطونیان

_

_

700,000,000,000

33640

76792

 

قرارداد سرمایه گذاری از نوع مشارکت مدنی

آگهی فرا خوان عمومی

 

106

احداث مجتمع تجاری ضلع شرقی میدان شهداء

آقای افلاطونیان

_

_

68,000,000,000

33640

76789

 

قرارداد سرمایه گذاری از نوع مشارکت مدنی

آگهی فرا خوان عمومی

 

107

احداث مجتمع پزشکی افلاطونیان (خیابان فردوسی )

آقای افلاطونیان

_

_

220,000,000,000

33640

76779

 

قرارداد سرمایه گذاری از نوع مشارکت مدنی

آگهی فرا خوان عمومی

 

108

احداث مجتمع مسکونی کمربندی شرقی (رزشرقی)

آقای سید مجید دستیار

_

_

223,000,000,000

34061

15793

 

قرارداد سرمایه گذاری از نوع مشارکت مدنی

آگهی فرا خوان عمومی

 

109

احداث پل عابر پیاده ( 2 دستگاه پل )

آقای محمد علی سعادتی

_

_

4,000,000,000

20/5/93

820/ب

 

قرارداد سرمایه گذاری از نوع B.O.T

آگهی فرا خوان عمومی

 

110

احداث پل عابر پیاده ( 2 دستگاه پل )

آقای روح اله فیروز آبادی

_

_

4,000,000,000

21/10/93

1795/ب

 

قرارداد سرمایه گذاری از نوع B.O.T

آگهی فرا خوان عمومی

 

111

اجرای روشنایی معابر سطح شهر کرمان

شرکت پیشگامان کویر (محمدرضا روغنی)

_

_

4,000,000,000

34131

154063

 

قرارداد سرمایه گذاری از نوع B.O.T

آگهی فرا خوان عمومی

 

112

احداث پل عابر پیاده (3 دستگاه پل )

آقای هوشنگ بهبودی (شا هی مریدی )

_

_

9,000,000,000

18/11/93

2000/ب

 

قرارداد سرمایه گذاری از نوع B.O.T

آگهی فرا خوان عمومی

 

113

احداث هتل بام کرمان

شمسات ( مؤسسه عسکریه)

_

_

2,350,000,000,000

26/8/94

133230

 

قرارداد سرمایه گذاری از نوع مشارکت مدنی

آگهی فرا خوان عمومی

 

114

احداث 40 دستگاه سرویس بهداشتی

شرکت آیریانا صنعت پارس هفت

_

_

43,000,000,000

28/2/95

30461

 

قرارداد سرمایه گذاری از نوع B.O.T

آگهی فرا خوان عمومی

 

115

احداث پل عابر پیاده (3 دستگاه پل ) (قرار داد هنوز ابلاغ نگرد یده )

شرکت آیریانا صنعت پارس هفت

_

_

10,500,000,000

14/2/95

370/ب

 

قرارداد سرمایه گذاری از نوع B.O.T

آگهی فرا خوان عمومی

قرار داد هنوز ابلاغ نگرد یده

116

احداث تابلو سه وجهی هوشمند جهار راه شفا

کانون تبلیغاتی چلچراغ (آقای خدیشی )

_

_

2,177,000,000,000

34831

20444

 

قرارداد سرمایه گذاری از نوع B.O.T

آگهی فرا خوان عمومی

 

117

تجهیز سالن ورزشی پارک مادر

آقای مسعود سلطانی

_

_

5,000,000,000

34741

34741

 

قرارداد سرمایه گذاری از نوع B.O.T

آگهی فرا خوان عمومی

 

118

احداث پل عابر پیاده (2 دستگاه پل ) (به دلیل عدم تحویل ضمانت بانکی قرار داد هنوز ابلاغ نگردیده )

آقای میثم شریفی پور

_

_

13,250,000,000

35160

74927

 

قرارداد سرمایه گذاری از نوع B.O.T

آگهی فرا خوان عمومی

(به دلیل عدم تحویل ضمانت بانکی قرار داد هنوز ابلاغ نگردیده )

119

تنظیف و حمل زباله

شرکت بزم آرا نیکان

411315754514

شهرداری منطقه یک

35,572,810,546

96/04/01

 

سید امیر ناصرالدین و سید محمد طباطبایی

تنظیف و حمل زباله بافت قدیم شهر کرمان

مناقصه

_

120

تنظیف و حمل زباله

شرکت بزم آرا نیکان

411315754514

شهرداری منطقه یک

36,294,172,020

96/04/01

 

سید امیر ناصرالدین و سید محمد طباطبایی

تنظیف و حمل زباله از نواحی 1و2 منطقه یک شهر کرمان

مناقصه

_

121

تنظیف و حمل زباله

شرکت بزم آرا نیکان

411315754514

شهرداری منطقه یک

26,231,460,236

96/04/01

 

سید امیر ناصرالدین و سید محمد طباطبایی

تنظیف و حمل زباله ناحیه 3 منطقه یک شهر کرمان

مناقصه

_

122

انجام امور عمرانی

سازمان همیاری شهرداری ها

411363366567

شهرداری منطقه یک

24,000,000,000

96/03/31

 

یدالله عرب نژاد

انجام امور عمرانی و ابنیه و گشت زنی نیروهای اجرائیات

طبق صدور مجوز شهردار وقت

مجوز شهردار وقت

123

نگهداری پارک‌ها و فضای سبز

شرکت سرمایه گذاری نظام مهندسی کشاورزی کرمان

411493186453

شهرداری منطقه یک

11,317,607,610

96/06/01

 

مصطفی پور ضیایی نسب راینی

نگهداری پارک‌ها و فضای سبز ناحیه 3 منطقه 1 شهر کرمان

مناقصه

_

124

نگهداری پارک‌ها و فضای سبز

شرکت سرمایه گذاری نظام مهندسی کشاورزی کرمان

411493186453

شهرداری منطقه یک

7,344,605,026

96/06/02

 

مصطفی پور ضیایی نسب راینی

نگهداری پارک‌ها و فضای سبز ناحیه 1 منطقه 1 شهر کرمان

مناقصه

_

125

نگهداری پارک‌ها و فضای سبز

شرکت تعاونی خدمات فنی و مهندسی مرجع رفسنجان

411344953747

شهرداری منطقه یک

13,564,017,596

96/06/04

 

امیر سلطانی صالح آباد

نگهداری پارک‌ها و فضای سبز ناحیه 2 منطقه 1 شهر کرمان

مناقصه

_

logo222.jpg
کلیه حقوق برای شهرداری کرمان محفوظ است - اجرا : سازمان آمار و فناوری اطلاعات شهرداری کرمان