ردیفشماره و تاریخ انعقاد قراردادموضوع قرارداددستگاه نظارتمبلغ قرارداد(ریال)نحوه انعقاد قرارداد (روش انتخاب پیمانکار) نام پیمانکارمدت قرارداد (شروع - پایان)تتمدید قراردادتعداد برگهای قرارداد و ضمائم
1165378-4/10/96عملیات جدولگذاری آب و خاکمدیریت نظارت2.700.000.000ترک تشریفات مناقصه نیارش آرمان سازهتا پابیان سال 139627/12/9738
logo222.jpg
کلیه حقوق برای شهرداری کرمان محفوظ است - اجرا : سازمان آمار و فناوری اطلاعات شهرداری کرمان