ردیفشماره و تاریخ انعقاد قراردادموضوع قرارداددستگاه نظارتمبلغ قرارداد(ریال)نحوه انعقاد قرارداد (روش انتخاب پیمانکار) نام پیمانکارمدت قرارداد (شروع - پایان)تعداد برگ قرارداد و ضمائم
1229111-96/12/28انجام امور عمرانیحوزه معاونت خدمات شهری4.894.259.420بند 1 ماده 31 قانون معاملاتشرکت سالم شهر97/3/31-97/1/124
2229112-96/12/28تعمیر و نگهداری تاسیسات شهری و فضاهای سبزسازمان پارکها و فضای سبز3.586.110.000بند 1 ماده 31 قانون معاملاتشرکت سالم شهر97/3/31-97/1/116
3229110-96/12/28انجام امور مربوط به متکدیان سطح شهرواحد اجرائیات1.206.091.500بند 1 ماده 31 قانون معاملاتشرکت سالم شهر97/3/31-97/1/116
4229114-96/12/28نگهداری درختان معابرسازمان پارکها و فضای سبز3.956.640.000بند 1 ماده 31 قانون معاملاتشرکت سالم شهر97/3/31-97/1/111
5229113-96/12/28نگهداری از فضاهای سبز پارک ریحانه و عفافسازمان پارکها و فضای سبز550.049.484بند 1 ماده 31 قانون معاملاتشرکت سالم شهر97/3/31-97/1/125
6229115-96/12/28پرتابلهابهسازی و زیبا سازی1.499.904.000بند 1 ماده 31 قانون معاملاتشرکت سالم شهر97/3/31-97/1/121
748172-97/3/20اجرای کانا ل فیبر نوری از سازمان فناوری اطلاعات شهرداری خیابان فردوسی تاشهرداری منطقه یک میدان عاشوراسازمان آمار -معاونت حمل و نقل1.400.480.123استعلامشرکت مخابراتی راه پیچپایان سال 139778
864367-97/4/12انجام خدمات مشاوره طرح تهیه و تدارک مصالح تجهیزات ماشین آلات و ساخت epc پروژه توسعه و احداث فاز یک پارک های گردشگری کرمان معاونت حمل و نقل و امور زیربنایی219.707.398.503صورتجلسه هیات عالی معاملات شرکت آبادگران رفاه پخش18 ماه از مدت ابلاغ313
954211-29/3/97تعمیر و نگهداری تاسیسات شهری و فضاهای سبزواحد خدمات و تاسیسات10.758.330.000بند 1 ماده 31 قانون معاملاتشرکت سالم شهراز 97/4/1 لغایت 97/12/2915
1055057-30/3/97انجام امور عمرانیمعاونت خدمات شهری13.575.469.866بند 1 ماده 31 قانون معاملاتشرکت سالم شهراز 97/4/1 لغایت 97/12/2920
1185661-97/5/13حفر چاه آب های سطحیسازمان پارکها و فضای سبز100.000.000بند 1 ماده 31 قانون معاملاتشرکت سالم شهراز ابلاغ لغایت پایان سال 13979
1254210-97/329نگهداری در ختان معابرواحد اجرائیات11.869.910.000بند 1 ماده 31 قانون معاملاتشرکت سالم شهراز 97/4/1 لغایت 97/12/2913
1355058-97/3/30انجام امور مربوط به جمع آوری متکدیان سطح شهرزیباسازی و بهسازی محیط1.998.240.250بند 1 ماده 31 قانون معاملاتشرکت سالم شهراز 97/4/1 لغایت 97/12/2917
1454212-97/3/29نظارت بر اجرای مفاد قراردادهای منعقد شده پرتابلها و بیلبوردهای سطح شهر و ابلاغ اخطاریه هاسازمان پارکها و فضای سبز4.386.816.000بند 1 ماده 31 قانون معاملاتشرکت سالم شهراز 97/4/1 لغایت97/12/2915
1554213-97/3/29نگهداری از فضای سبز پارک ریحانه و عفافسازمان پارکها و فضای سبز1.650.148.452بند 1 ماده 31 قانون معاملاتشرکت سالم شهراز 97/4/1 لغایت97/12/2916
16119514-97/7/1بیمه تکمیلی پرسنل شهرداری کرمان با خانوادههایشان به طور تقریبی 9000 نفرمعاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی57.132.000.000.صورتجلسه هیات عالی معاملات شرکت بیمه معلماز 97/7/1 به مدت 12 ماه25
17140909-97/7/30بیمه کارکنان شهرداری و شرکت های وابسته (شرکت سالم شهر) واحد حقوقی1.472.557.572ترک تشریفات مناقصه شرکت بیمه آسیااز ساعت 24 97/8/1 لغایت ساعت 24 98/8/132
18140846-97/7/30بیمه مسئولیت مدنی جامع شهرداری بدون قید و شرط و عنوان خاص در قبال اشخاص ثالثواحد حقوقی2.223.000.000ترک تشریفات مناقصه شرکت بیمه آسیااز ساعت 24 97/7/1 لغایت ساعت 24 98/7/132
19106011-97/6/11انجام عملیات حفاری و تجهیز چاه های آب پارک هاب بعثت ،خبرنگار، طباطبایی ،و هتل آسمان میدان بدسازمان پارکها و فضای سبز11.694.953.085صورتجلسه هیات عالی معاملات شرکت مهندسی کرمان حفار ایرانیاناز تاریخ ابلاغ لغایت پایان سال 139741
2099215-97/5/30پی کنی و حمل مصالح به مقدار 70.000 متر مکعب از معدن گجگین به فاصله 16 کیلومتر جهت انجام پروژه های سطح شهرمعاونت حمل و نقل و امور زیربنایی8.613.220.000بند 1 ماده 31 قانون معاملاتشرکت سالم شهراز تاریخ 97/6/1 لغایت 97/12/2915
21128443-97/7/14ااجرای نقاشی دیواری به مساحت 780 متر مربعمدیریت بهسازی و زیبا سازی محیط241.800.000استعلامتابلو سازی حکاز تاریخ ابلاغ لغایت پایان آبان ماه 139717
22186499-97/10/4اجرای کانال دفع آب های سطحی شهدای خانوکمعاونت حمل و نقل و امور زیربنایی7.694.102.693صورتجلسه هیات عالی معاملات شرکت آبدیس جنوباز زمان ابلاغ تا پایان سال 9727
23198920-97/10/19اجاره ساختمان مسکومی واقع در شهرک ایرانمنش خیابان حافظان قرآنمعاونت فرهنگی و اجتماعی90.000.000اجاره-بند 3 ماده 31علی اکبر خواجه پور97/7/1-97/12/2926
24221114-97/11/6اجاره ساختمان واقع موقوفه مسجد طباطباییمدیریت املاک م مستغلات1.440.000.000اجاره-بند 3 ماده 31سید محمد علی طباطبایی97/1/1- پایان سال 139813
25238398-97/12/8اجاره یک باب مغازه به مساحت 24.80 متر مربع واقع در چهااراه قائم روبروی مسجد قائممدیریت املاک م مستغلات93.840.000صورتجلسه هیات عالی معاملات محمد حسین ولایتی1397/11/18 به مدت یک سال12
26251616-97/12/21خرید 6470 متر طول جدول سنگی تیشه ای با ابزار تاز نوع مرمریت معدن چشمه شیر دوش کرمان طرح مارفیل به ابعاد 35*50 و ضخامت 10 سانتی متر و اجرای پخ 10 سانتی متری در عرض 35 سانتی متر درقسمت بالای سنگمعاونت حمل و نقل و امور زیربنایی8.993.300.000ترک تشریفات مناقصه شرکت کرمان حجیرپایان سال 139725
27252777-97/12/22نصب سقف و دیوار کناف در ساختمان جدید شهرداریمعاونت حمل و نقل و امور زیربنایی1.375.000.000استعلامسعید رستمیپایان سال 139718
28253116-97/12/23استقرار سامانه های مربوط به مجموعه اداری و مالی با دامنه عملکردی کلیه مناطق- سازمانها واحدهای شهرداری کرمان به تعداد لایسنسهای خرد یاری شدهسازمان آمار و فناوری اطلاعات6.900.000.000ترک تشریفات مناقصه انعکاس سیستم نیک اندیشان ایرانیانیک سال از ابلاغ99
29253842-97/12/23حفر 4000 گوده در سطح شهرسازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری840.000.000بند 1 ماده 31 قانون معاملاتبنیاد تعاون و حرفه آموزی و صنایع زندانیان کرمان98/6/3135
30256846-97/12/26مدیریت طرح پروژه ساخت سربازان گمنام امام زمان (عج)معاونت حمل و نقل و امور زیربنایی16.264.960.444ترک تشریفات مناقصه مهندسین مشاور طرح گارنواز شروع شرح خدمات تا پایان سال 139777
31259602-97/12/27مدیریت طرح پروژه ساخت تقاطع زیرگذر آزادیمعاونت حمل و نقل و امور زیربنایی16.639.388.444ترک تشریفات مناقصه مهندسین مشاور طرح گارنواز شروع شرح خدمات تا پایان سال 139776
32264246-97/12/28زیرسازی معابر سطح منطقه یکمعاونت حمل و نقل و امور زیربنایی3.800.000.000صورتجلسه هیات عالی معاملات مسعود پور چراغیپنج ماه از ابلاغ78
33175938-20/9/97روشنایی زیرگذر تقاطع غیرهمسطح آزادیمعاونت حمل و نقل و امور زیربنایی44.387.012.158صورتجلسه هیات عالی معاملاتتوان افزای پیشتازسه ماه از 21/9/9763
34251403-20/12/97عملیات خرید و اجرای انشعاب برق ساختمان جدیدالاحداث شهرداری واقع در میدان عاشورامدیریت نظارت6.200.000.000ترک تشریفات مناقصه رعد سازه اروشادو ماه53
logo222.jpg
کلیه حقوق برای شهرداری کرمان محفوظ است - اجرا : سازمان آمار و فناوری اطلاعات شهرداری کرمان