ردیفشماره و تاریخ قراردادموضوع قرارداددستگاه نظارتمبلغ قراردادروش انتخاب پیمانکارنام پیمانکارمدت قراردادتعداد برگ قرار داد و ضمائم
1256564-97/12/26پیاده سازی ممیزی اصناف و املاکآمار45.000.000.000بند 1 ماده 31 قانون معاملاتسازمان همیارییک سال شمسی34
2265761-97/12/28قرارداد اجاره حق استفاده از عرصه و فضای مورد نیاز به میزان 24 متر مربع عرصه جهت نصب یک دستگاه و سایر تجهیزات مربوطه واقع در میدان رسالت حد فاصل خیابان رسالت و خیابان با قدرتخدمات شهری250.000.000ماده 28 آیین نامه معاملات شهرداریبانک انصار10 ماه10
3265757-97/12/28قرارداد اجاره حق استفاده از عرصه و فضای مورد نیاز به میزان 24 متر مربع عرصه جهت نصب یک دستگاه و سایر تجهیزات مربوطه واقع در بزگراه امام حد فاصل مجتمع مسکونی پیامبر اعظم (س) و اداره زندانهاخدمات شهری250.000.000ماده 28 آیین نامه معاملات شهرداریبانک انصار10 ماه10
4265914-97/12/28انجام امور نگهداری تاسیسات پارکهاواحد خدمات و تاسیسات4.451.430.000بند 1 ماده 31 قانون معاملاتشرکت سالم شهرسه ماه17
5265916-97/12/28پی کنی و حمل مصالح از معدن گجگین به فاصله 16 کیلومتر جهت انجام پرو ژه های سطح شهرمعاونت حمل و نقل11.569.266.800بند 1 ماده 31 قانون معاملاتشرکت سالم شهرسه ماه17
634443-98/2/22عملیات جدولکذاری در سطح معابر منطقه سه شهرداری (اتو رفسنجان - شهرک مطهری- جاده تهران) معاونت حمل و نقل7.177.519.053صورتجلسه هیات عالی معاملات شرکت آب بندان گواشیرپنج ماه از ابلاغ39
735891-98/2/24احداث زیر ساخت های دکل های مخابراتی بام کرمانمعاونت حمل و نقل403.394.099استعلامشرکت کرمان هاتف ارتباط40 روز67
832000-98/2/19مطالعات پدافند غیر عامل شهری کرمانمدیریت بحران1.400.000.000استعلامشرکت عمران ایران24 ماه46
998/4/2-66302آسفالت بلوار بعثت( غدیر یک )معاونت حمل و نقل11/115/053/869صورتجلسه هیات عالی معاملات شرکت کرمان پتک37 روز27
1098/4/9-72166خرید شیرآلات، لوله و اتصالات آبرسانی پارک گردشگری پردیسان قائمحوزه معاونت حمل و نقل37/567/041/000صورتجلسه هیات عالی معاملات شرکت آوند پلاست کرمان15 روز36
1198/4/12-75167خرید سامانه های تخلفات عبور و مرور و نظارت تصویریمعاونت حمل و نقل109/174/220/000صورتجلسه هیات عالی معاملات شرکت تردد راهنما1 ماه39
1298/2/31-42978خرید دوربینهای کنترل ترافیک جهت تکمیل پارک گردشگری شهر کرمانمعاونت حمل و نقل42/170/000/000ترک تشریفاتشرکت مهندسی تردد راهنما1 ماه43
logo222.jpg
کلیه حقوق برای شهرداری کرمان محفوظ است - اجرا : سازمان آمار و فناوری اطلاعات شهرداری کرمان