ردیف

نام

نام خانوادگی

سمت

تاریخ انتصاب

سابقه در شهرداری

مقطع تحصیلی

رشته - گرایش

سمت قبلی

1

سید مهران

عالم زاده

شهردار

96/9/20

ده ماه

فوق لیسانس

معماری

بخش خصوصی - عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی

2

سید محمد

موسوی

معاون مالی و اقتصادی

97/1/15

بیست و پنج سال و دو ماه

فوق لیسانس

مدیریت حمل و نقل و ترافیک

معاون حمل و نقل و ترافیک

3

رضا

دادگرپور

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

97/1/15

سیزده سال و هشت ماه

فوق لیسانس

برنامه ریزی شهری

مدیرعامل سازمان اموال و املاک

4

مریم

ایلاقی حسینی

معاون معماری و شهرسازی

97/4/5

دوازده سال و هشت ماه

فوق لیسانس

معماری

کارشناس معماری و شهرسازی

5

مهدی

نیکویی

سرپرست معاونت خدمات شهری

97/6/20

چهارده سال و یک ماه

دکترا

عمران زلزله

مشاور اجرایی شهردار

6

محمدعلی

جوشایی

سرپرست معاونت فرهنگی و اجتماعی

97/2/4

پنج ماه

لیسانس

نمایش - ادبیات نمایشی

معاون اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی

7

محمدعلی

قنبری

معاون حمل و نقل و امور زیربنایی

97/4/21

نه ماه

لیسانس

مهندسی عمران

بخش خصوصی - دبیر انجمن صنفی مهندسین مشاور

8

رضا

خیاط زاده

شهردار منطقه یک

97/1/5

سیزده سال

فوق لیسانس

شهرسازی

معاون معماری و شهرسازی منطقه 2

9

علی

سعیدی

شهردار منطقه 2

97/1/5

شانزده سال و ده ماه

لیسانس

مهندسی عمران

شهردار منطقه یک

10

رامین

امیرمداح

شهردار منطقه 3

97/1/5

هجده سال و شش ماه

فوق لیسانس

مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گیاهان زینتی

شهردار منطقه 2

11

محمدحسین

مومنی

شهردار منطقه 4

96/12/14

سیزده سال و یک ماه

فوق لیسانس

مهندسی کشاورزی- علوم باغبانی

مدیرعامل سازمان میادین

logo222.jpg
کلیه حقوق برای شهرداری کرمان محفوظ است - اجرا : سازمان آمار و فناوری اطلاعات شهرداری کرمان